Gümrük Tarife Pozisyon (GTP) Numaraları Güncellemesi

January 10, 2022

30 Aralık 2021 tarihli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Güncellemesi Hakkında

30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli hakkında 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CBK) uyarınca; yurda giriş ve çıkışı Kurumumuzun iznine tabi madde veya malzemelerin gümrük tarife pozisyon (GTP) numaraları güncellenmiştir. 

2022 yılında Kurumumuza yapılacak ithal, ihraç veya transit izin başvurularında ve ilgili başvurulara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere (TPS) üzerinden oluşturulacak e-belgelerde, izin kapsamındaki madde veya malzemelere ilişkin güncel GTP numaralarının söz konusu CBK uyarınca belirtilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun iznine tabi madde veya malzemelerin gümrük tarife pozisyon (GTP) numaralarında, söz konusu CBK ile yapılan GTP değişiklikleri aşağıda genel olarak verilmiştir.

Detaylı bilgilere https://ticaret.gov.tr/duyurular/2022-yili-turk-gumruk-tarife-cetveli-ve-31-12-2021-tarihli-ve-31706-3-mukerrer-s adresinden ulaşılabilir.

2021 YILI GTP

2022 YILI GTP

2612.10.10.00.002612.10.10.00.00
2612.20.10.00.002612.20.10.00.00

28.44 

2844.40.10.10.00

2844.40.10.90.00

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.11

2844.40.20.00.12

2844.40.20.00.13

2844.40.20.00.14

2844.40.30.00.00

2844.40.30.00.00

2844.40.30.00.00

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.11

2844.40.80.90.11

2844.40.80.10.00

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.19

28.44 

2844.43.10.10.00

2844.43.10.90.00

2844.41.10.00.00

2844.42.10.00.00

2844.43.20.00.19

2844.43.20.00.11

2844.43.20.00.12

2844.43.20.00.13

2844.43.20.00.14

2844.41.10.00.00

2844.42.10.00.00

2844.43.20.00.21

2844.41.90.00.00

2844.42.90.00.00

2844.42.90.00.00

2844.43.80.90.11

2844.43.80.10.00

2844.43.80.90.19

2844.44.00.00.00

2845.10.00.00.002845.10.00.00.00
2845.90.10.00.112845.90.10.00.11
2845.90.10.00.192845.90.10.00.19
2845.90.90.00.112845.90.90.00.11
7806.00.10.00.00

7806.00.10.00.00

84.01 

8401.10.00.00.00

8401.20.00.10.11

8401.20.00.10.15

8401.20.00.20.11

8401.20.00.20.15

8401.20.00.90.11

8401.20.00.90.15

8401.30.00.00.00

8401.40.00.00.00

84.01

8401.10.00.00.00

8401.20.00.10.11

8401.20.00.10.15

8401.20.00.20.11

8401.20.00.20.15

8401.20.00.90.11

8401.20.00.90.15

8401.30.00.00.00

8401.40.00.00.00

8606.91.10.00.008606.91.10.00.00
8609.00.10.00.008609.00.10.00.00
8704.21.10.00.008704.21.10.00.00
8704.22.10.00.008704.22.10.00.00
8704.23.10.00.008704.23.10.00.00
8704.31.10.00.008704.31.10.00.00
8704.32.10.00.008704.32.10.00.00
8704.41.10.00.008704.41.10.00.00
8704.42.10.00.008704.42.10.00.00
8704.43.10.00.008704.43.10.00.00
8704.51.10.00.008704.51.10.00.00
8704.52.10.00.008704.52.10.00.00
8709.11.10.00.008709.11.10.00.00
8709.19.10.00.008709.19.10.00.00
8716.39.10.00.008716.39.10.00.00
9022.21.00.00.009022.21.00.00.00
9022.29.00.00.00 9022.29.00.00.00

Dosya Galerisi

GTP güncelleme web duyuruİndir

Dosya