NDK 2020 Mali Yılı Nakit Akış Tablosu

November 28, 2021

Kamu idarelerince temel mali raporların düzenlenmesine ilişkin gereklilikler kapsamında, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanan

Kamu idarelerince temel mali raporların düzenlenmesine ilişkin gereklilikler kapsamında, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanan

Dosya Galerisi

NDK_2020NakitAkisTablosuİndir

Dosya