Endüstriyel Radyografi / Radyoskopi

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:
  • X-ışını grafi ve skopi cihazları
  • Gama Grafi cihazları (Crawler tipi cihazlar dahil)


AÇIKLAMALAR:

Radyografi cihazları ile birlikte kullanılan Cs-137 vb. kılavuz kaynaklar için buradan ulaşılacak sayfadaki başvuru belgeleri hazırlanmalıdır.


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5)

(1), (2), (3), (4), (5)

(1), (2), (3), (4), (5)

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

5

Lisans vize süresi içinde

(7)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (7)

(1), (2), (7)

(7), (8)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(7), (9)

(7), (10)

(7), (11)

(7), (12)

(7), (13)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans mezunu ise diploma sureti ve ‘Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)’ (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti,

b) Tahribatsız muayene metotlarından radyografi konusunda Seviye-3 belgesi var ise belge sureti ve ‘Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)’ (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti ve asgari iki yıllık radyasyon uygulamaları deneyimini belirten özgeçmişi

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Cihaz/kaynağın yerleşim durumunu (veya cihaz kullanılmadığında güvenli bekletileceği odanın) ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki

(4) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(5) Mobil/taşınabilir, radyoaktif kaynak içeren radyografi cihazlarının gerçek zamanlı takibi için takip sistemi hizmeti (GPS/GSM vb.)alındığına dair sözleşme veya fatura örneği ile hizmeti veren kuruluşun açık adı ve adresinin bildirildiği dilekçe

(6) Radyoaktif kaynak içeren radyografi (gamagrafi) cihazları için geçerli B tipi taşıma kabı sertifikası (Dipnot II)

(7) Lisans belgesi aslı

(8) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(9) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(10) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(11) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(12) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.) sureti

(13) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının suretiDİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

(II) B tipi taşıma kabı sertifikasının geçerlilik süresinin dolması halinde verilen lisans geçerliliğini yitirir. Bu durumda radyasyon kaynağının mahrecine gönderilmesi, mahrecine gönderilememesi durumunda ise ÇNAEM-DDRAY birimi atık tesisine teslim edilerek lisans iptal işlemi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu nedenle B tipi taşıma kabı sertifikasının geçerlilik süresi dolmadan önce, eğer sertifika güncellenmiş ise güncel hali Kurumumuza gönderilerek lisans geçerliliğin devamı sağlanmalıdır.

Dosya