Gümrük Tarife Pozisyon (GTP) Numaraları Güncellemesi

January 10, 2022

30 Aralık 2021 tarihli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Güncellemesi Hakkında

30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli hakkında 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CBK) uyarınca; yurda giriş ve çıkışı Kurumumuzun iznine tabi madde veya malzemelerin gümrük tarife pozisyon (GTP) numaraları güncellenmiştir. 

2022 yılında Kurumumuza yapılacak ithal, ihraç veya transit izin başvurularında ve ilgili başvurulara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere (TPS) üzerinden oluşturulacak e-belgelerde, izin kapsamındaki madde veya malzemelere ilişkin güncel GTP numaralarının söz konusu CBK uyarınca belirtilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun iznine tabi madde veya malzemelerin gümrük tarife pozisyon (GTP) numaralarında, söz konusu CBK ile yapılan GTP değişiklikleri aşağıda genel olarak verilmiştir.

Detaylı bilgilere https://ticaret.gov.tr/duyurular/2022-yili-turk-gumruk-tarife-cetveli-ve-31-12-2021-tarihli-ve-31706-3-mukerrer-s adresinden ulaşılabilir.

2021 YILI GTP

2022 YILI GTP

2612.10.10.00.002612.10.10.00.00
2612.20.10.00.002612.20.10.00.00

28.44 

2844.40.10.10.00

2844.40.10.90.00

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.19

2844.40.20.00.11

2844.40.20.00.12

2844.40.20.00.13

2844.40.20.00.14

2844.40.30.00.00

2844.40.30.00.00

2844.40.30.00.00

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.11

2844.40.80.90.11

2844.40.80.10.00

2844.40.80.90.19

2844.40.80.90.19

28.44 

2844.43.10.10.00

2844.43.10.90.00

2844.41.10.00.00

2844.42.10.00.00

2844.43.20.00.19

2844.43.20.00.11

2844.43.20.00.12

2844.43.20.00.13

2844.43.20.00.14

2844.41.10.00.00

2844.42.10.00.00

2844.43.20.00.21

2844.41.90.00.00

2844.42.90.00.00

2844.42.90.00.00

2844.43.80.90.11

2844.43.80.10.00

2844.43.80.90.19

2844.44.00.00.00

2845.10.00.00.002845.10.00.00.00
2845.90.10.00.112845.90.10.00.11
2845.90.10.00.192845.90.10.00.19
2845.90.90.00.112845.90.90.00.11
7806.00.10.00.00

7806.00.10.00.00

84.01 

8401.10.00.00.00

8401.20.00.10.11

8401.20.00.10.15

8401.20.00.20.11

8401.20.00.20.15

8401.20.00.90.11

8401.20.00.90.15

8401.30.00.00.00

8401.40.00.00.00

84.01

8401.10.00.00.00

8401.20.00.10.11

8401.20.00.10.15

8401.20.00.20.11

8401.20.00.20.15

8401.20.00.90.11

8401.20.00.90.15

8401.30.00.00.00

8401.40.00.00.00

8606.91.10.00.008606.91.10.00.00
8609.00.10.00.008609.00.10.00.00
8704.21.10.00.008704.21.10.00.00
8704.22.10.00.008704.22.10.00.00
8704.23.10.00.008704.23.10.00.00
8704.31.10.00.008704.31.10.00.00
8704.32.10.00.008704.32.10.00.00
8704.41.10.00.008704.41.10.00.00
8704.42.10.00.008704.42.10.00.00
8704.43.10.00.008704.43.10.00.00
8704.51.10.00.008704.51.10.00.00
8704.52.10.00.008704.52.10.00.00
8709.11.10.00.008709.11.10.00.00
8709.19.10.00.008709.19.10.00.00
8716.39.10.00.008716.39.10.00.00
9022.21.00.00.009022.21.00.00.00
9022.29.00.00.00 9022.29.00.00.00

Dosya Galerisi

GTP güncelleme web duyuruİndir

İlgili Haberler

Rusya Federasyonu’na Teknik Ziyaret

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN Başkanlığındaki NDK Heyeti 9-14 Kasım 2021 ta...

COMPASS Kapsamında İlk Ulusal Eğitim Programı

UAEA 2021 yılında başlatılan COMPASS girişimi kapsamında ilk ulusal eğitim programı Kurumumuzun k...

Nükleer Tesislerde ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği Taslağı

Uluslararası Fiziksel Koruma Danışma Servisi

UAEA oluşturduğu uluslararası uzmanlar ekibi ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarımızın temsilcilerinin ...

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2020

Kamuoyuna Önemli Duyuru

UAEA 65.Genel Konferansa Katılım

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN Başkanlığındaki NDK Heyeti 20-24 Eylül 2021 ...

Nükleer Emniyet Yönetimi Sertifika Programı

Nükleer emniyet alanında farkındalığı artırmak ve nükleer emniyet kültürünü geliştirmek amacıyla ...

Belarus Cumhuriyeti Ziyareti

Sn. Dr. Zafer DEMİRCAN Başkanlığındaki NDK Heyeti tarafından 24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Belaru...

Dosya