Kamuoyuna Önemli Duyuru

November 28, 2021
Kamuoyuna-01

Son zamanlarda çeşitli dernek, vakıf gibi tüzel kişiliklerin Kurumumuzun adını ticari işlerinde kullandığına ilişkin Kurumumuza yapılan ihbarlar üzerine konu hakkında açıklama yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Malumları olduğu üzere, Kurumumuz 02.07.2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik düzenleyici kontrol yetkisini haiz düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kurulmuştur.

702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetler Kurumdan yetki alınmaksızın yürütülemez.” hükmünü amirdir. Bu hüküm kapsamında nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili olarak mevzuatta belirlenen faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Kurumumuz tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte radyasyondan korunma kapsamında ölçüm, analiz, kalibrasyon, metroloji ve benzeri hususlarda Kurumumuzca bugüne kadar hiçbir dernek, vakıf ya da başkaca bir kişi, kurum ya da kuruluşa belge, sertifika, rapor, akreditasyon belgesi/sertifikası adı altında herhangi bir yetki verilmemiştir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yukarıda sayılan hususlarda Kurumumuzdan yetki alındığı iddiasıyla Kurumumuzun adını ticari işlerinde kullanan kişilere itibar etmemeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 444 63 56 numaralı iletişim merkezimize ulaşarak ihbarda bulunmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Haberler

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

29-03-2022

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve Kurul Üyeliğine Atamalar Gerçekleşt...

Rostechnadzor Ülkemize Teknik Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Nükleer Düzenleme Kurum Başkanı Ve Heyeti Atomexpo Forumuna Katılım Sağladı

Tenmak İle Radisa Sözleşmesi İmzalandı

Kurumumuz ile TENMAK Arasında RADİSA İstasyonlarının Kurumu ile Bakım ve Onarımına İlişkin Hizmet...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Konferansına Katılım Sağlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu ile TÜBİTAK BİLGEM Arasında protokol imzalandı

Dosya