Nükleer Ekipman İmalatçılarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesinin birinci fıkrasında “Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imalatı ve imalatçıları” Kurumdan yetki belgesi veya onay alınması gereken hususlar arasında sayılmaktadır.

İmalatçı Onayına ilişkin işlemler 28 Mayıs 2015 tarihli ve 29369 sayılı Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir.


Kimler Bu Onayı almak zorundadır:

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve inşa edilecek olan nükleer tesisler için kullanılacak nükleer güvenlik açısından önemli olan ekipmanın kullanıma hazır hale getirmek üzere imalatını gerçekleştiren imalatçılar NDK’dan İmalatçı Onayı almak zorundadır. Bu imalatçılara malzeme ve ara ürün temin eden imalatçıların ise, aksi NDK tarafından belirtilmediği sürece, İmalatçı Onayı almasına gerek yoktur.

Dosya