Sabit Proses Kontrol

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:
  • Sabit Seviye, Kalınlık, Yoğunluk, Ağırlık ve Nem Ölçüm Cihazları,
  • Gıda üretim/paketlemede yabancı madde ayıklamak için kullanılan cihazlar,
  • Cf-252 vb. nötron kaynağı içeren aktivasyon analizi (Prompt Gama Nötron Aktivasyon Analizi, PGNAA) yapan cihazlar,
  • Elektron demeti kaynak makineleri (electron beam welding),
  • Kategori I gama ışınlama cihazları (Kan ışınlama ve radyoterapi cihazları hariç)

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4), (5)

5

Lisans vize süresi içinde

(5)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (5)

(1), (2), (5)

(5), (6)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(5), (7)

(5), (8)

(5), (9)

(5), (10)

(5), (11)

MÜRACAAT BELGELERİe-Devlet başvurusu sırasında doldurulması istenecek bilgiler için Başvuru Formunu inceleyiniz. (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.) (Bu Form bilgilendirme amaçlıdır talep edilmediği sürece başvuru için kullanılmaz.)

(1) Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olarak görev yapacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” ( Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Cihazın/kaynağın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki

(4) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(5) Lisans belgesi aslı

(6) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(7) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(9) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(10) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.) sureti

(11) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti


DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine www.tenmak.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.

Dosya