Türkiye'de Radyasyon Kaynakları

Acil Durum ve Çevresel İzleme

"Nükleer Düzenleme Kurumu kayıtlarına göre, ülkemiz genelinde çeşitli kuruluşlarda X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır.

Bu hususa yönelik olarak "Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2021" dokümanı yayınlanmıştır."


Dosya