Akkuyu Güncellenmiş Yer Raporu

Akkuyu Nükleer Santrali

Kurumumuz tarafından 1976 yılında verilmiş olan Akkuyu Yer Lisansının Akkuyu’ya kurulması öngörülen yeni proje kapsamında kullanılmasına yönelik “Akkuyu Yer Lisansı için Lisans Koşulları” Akkuyu Nükleer A.Ş’ne (APŞ) 13.10.2011 tarihinde bildirilmiştir. Lisans koşullarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Akkuyu Yer Lisansına temel teşkil eden yer raporunun sahada kurulması öngörülen santralin teknik özellikleri de dikkate alınarak güncellenmesi ve Kurumun onayına sunulması istenmiştir.

Bu çerçevede APŞ yer raporunu güncelleyerek Güncellenmiş Yer Raporunu (USR-Updated Site Report) İngilizce olarak hazırlamış ve 21.05.2012 tarihinde Kurumumuzun onayına sunmuştur. Kurumun değerlendirmesi sonrasında tespit edilen eksiklikler çerçevesinde USR (Updated Site Report Rev. 1) APŞ tarafından yeniden düzenlenmiş ve 26.06.2013 tarihinde Kurumumuza sunulmuştur.

Kurumun Nükleer Güvenlik Dairesinin, USR’nin ilgili mevzuat hükümlerini karşıladığı, sahanın kabul edilebilirliğini ve sahanın reddedilmesine neden olabilecek bir özelliği olmadığını yeterince ortaya koyduğu yönündeki Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan değerlendirme raporu (Yer Değerlendirme Raporu, Sürüm 2, Site Evaluation Report, Rev. 2) Atom Enerjisi Komisyonunun 06.12.2013 tarih ve 130 sayılı toplantısında görüşülmüş ve 130/2 sayılı karar ile yeterli ve uygun bulunmuştur. Bu karar ile Lisans koşullarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükümlerin karşılandığı sonucuna varılmıştır.

Kurumumuz “Akkuyu Yer Lisansı için Lisans Koşulları”nda gerekli güncellemeleri yaparak 16.12.2013 tarihinde USR’nin uygun bulunduğunu APŞ’ye bildirmiş ve TAEK web sayfasında yayımlanmak üzere USR’nin Türkçe çevirisinin gönderilmesi istenmiştir.

APŞ tarafından USR’nin resmi olmayan Türkçe çevirisi (GYR) (Güncellenmiş Yer Raporu Rev. 1) kamuoyu ile paylaşılmak üzere 20.02.2015 tarihinde gönderilmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Tarafından Sunulan Rapor ve Ekleri

Dosya