Teknik Bilgiler

Nükleer Düzenleme Kurumu

9/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvence Yönetmeliğinin 5’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan, 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokol çerçevesinde faaliyet yürüten kişiler tarafından Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulması gereken bildirim formları aşağıda yer almaktadır.

Bildirim formları, 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren NDK 2023-94 / 1-1 Sayılı Toplantı Kararında yer alan hususlar doğrultusunda hazırlanır ve Kuruma sunulur.

Dosya