Çevresel Radyolojik İzleme Programı Raporları

Acil Durum ve Çevresel İzleme

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 785 inci maddesinde Nükleer Düzenleme Kurumu'nun görev ve yetkileri arasında sayılan "Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek" hükmü uyarınca ülkemizde yürütülecek çevresel izleme çalışmaları NDK tarafından koordine edilmektedir. 

Çevresel radyolojik izleme faaliyetleri kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Iğdır bölgesinde yapılan radyolojik incelemeleri kapsayan “Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı Değerlendirme Raporu 2013-2016” isimli rapor yayımlanmıştır.

Dosya