Çevresel Radyolojik İzleme Faaliyetleri

Acil Durum ve Çevresel İzleme

08/03/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95 sayılı “Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 inci maddesinde Nükleer Düzenleme Kurumu'nun görev ve yetkileri arasında sayılan "Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek" hükmü uyarınca ülkemizde yürütülen çevresel radyolojik izleme faaliyetleri Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından koordine edilmektedir.

Çevresel radyolojik izleme faaliyetleri kapsamında Iğdır bölgesinde yapılan radyolojik izlemeleri kapsayan “Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı Değerlendirme Raporu 2013-2016” isimli rapor yayımlanmıştır.


Son dönemde, Nükleer Düzenleme Kurumu ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu arasında imzalanan sözleşme ile Iğdır ilinde çevresel radyolojik izleme faaliyeti, 2021 yılından itibaren Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Dosya