Sık Sorulan Sorular

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU

02.07.2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kurulmuştur.

Bu KHK ile daha önce Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) (Mülga Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TAEK) tarafından yürütülen; nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili düzenleme yapma, değerlendirme yetkilendirme, yaptırım ve denetleme görevleri NDK’ya verilmiştir.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU ORGANİZASYON YAPISI

Ülkemizde tıp, endüstri, güvenlik, araştırma vb. pek çok alanda yaklaşık 50.000 radyasyon kaynağı kullanılmaktadır. Tüm bu radyasyon kaynaklarını içeren radyasyon tesisleri ve uygulamalarına yönelik düzenleyici kontrolün önemli unsurlarından olan değerlendirme, yetkilendirme, düzenleme ve belirli yaptırım görevleri Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı (RUD) tarafından yürütülmektedir.

Atık Tesislerinin Yetkilendirilmesi, Dozimetre Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi, Radyasyon Ölçüm Sistemleri Uygunluğuna İlişkin Yetkilendirme, Uluslararası Gözetim Şirketlerinin yetkilendirilmesi faaliyetleri Radyasyondan Korunma Dairesi (RKD) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Dosya