Sık Sorulan Sorular

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU

05.03.2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ile; nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili düzenleme yapma, değerlendirme, yetkilendirme, yaptırım ve denetleme görevlerini Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) yürütmektedir.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU ORGANİZASYON YAPISI

Ülkemizde tıp, endüstri, güvenlik, araştırma vb. pek çok alanda yaklaşık 50.000 radyasyon kaynağı kullanılmaktadır. Tüm bu radyasyon kaynaklarını içeren radyasyon tesisleri ve uygulamalarına yönelik düzenleyici kontrolün önemli unsurlarından olan değerlendirme, yetkilendirme, düzenleme ve belirli yaptırım görevleri Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı (RUD) tarafından yürütülmektedir.

Atık Tesislerinin Yetkilendirilmesi, Dozimetre Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi, Radyasyon Ölçüm Sistemleri Uygunluğuna İlişkin Yetkilendirme, Uluslararası Gözetim Şirketlerinin yetkilendirilmesi faaliyetleri Radyasyondan Korunma Dairesi (RKD) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Dosya