Kamuoyuna Duyuru

November 28, 2021

Kurumumuzda sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 15 temizlik görevlisi alımına yönelik ilanı hakkında bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan gerçek dışı iddialar nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Söz konusu ilanda ileri sürülen iddiaya konu olan belge, Kurumumuzda temizlik görevinde çalışacak işçilerin radyasyondan korunmasına yönelik eğitim sertifikasıdır. Bu sertifika kapsamındaki eğitimle, Kurumumuzda istihdam edilecek işçilerin radyasyonla ilgili kavramlar, radyasyon doz ölçümleri,  radyasyon kaynakları ve radyasyon ölçüm cihazları hakkında temel bilgilere sahip olması amaçlanmıştır.

İlana ilişkin başvurular İŞKUR internet sitesinden 12.08.2021–16.08.2021 tarihleri arasında alınmış olup, 81 kişinin başvuru yaptığı İŞKUR tarafından Kurumumuza bildirilmiştir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, 26.08.2021 tarihinde Kurumumuzda noter huzurunda kur’a çekimi yapılacak olup, kur’a çekimi Kurumumuzun resmi internet sitesinden (www.ndk.org.tr) canlı olarak yayınlanacaktır. Kur’a ile, başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Kurumumuzun uygulamasının şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun, yürütülecek hizmetin gereği olarak, herhangi bir kimseye ayrıcalık sağlamaksızın ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği açıkça görülmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dosya