Ek Protokol Bildirimleri Formlarına İlişkin Kurul Kararı

January 2, 2024

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

19/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvence Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasına  dayanılarak hazırlanan, 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokol çerçevesinde faaliyet yürüten kişiler tarafından Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulması gereken bildirimlerin biçim ve içeriğinin aşağıdaki bağlantıda yer alan şekilde belirlenmesine ve Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmasına NDK 2023-94 / 1-1 Sayılı Toplantı Kararı ile karar verilmiş ve bahse konu karar 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ek Protokol Bildirim Formları için tıklayınız.

Dosya Galerisi

Ek Protokol Bildirim Formlarıİndir

İlgili Haberler

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

"Radyasyon Ölçümü Yapacak A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Y...

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

"Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

"Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

Dosya