IRRS Misyonu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

September 6, 2022
Ana Sayfa Resmi.JPG

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ev sahipliğinde; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) koordinatörlüğünde, 12 ülkeden 20 uzmanın iştirakiyle gerçekleştirilecek IRRS misyonunun açılışı yapılmıştır.

UAEA tarafından üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen “Integrated Regulatory Review Service (Entegre Düzenleyici Gözden Geçirme Hizmeti)” misyonu NDK yerleşkesinde 5 Eylül 2022 günü düzenlenen açılış toplantısı ile başlamıştır. Açılış toplantısında ilk olarak söz alan NDK Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN, Türkiye’nin 1957 yılında UAEA’ya üye olduğunu, o günden bu yana nükleer alandaki tüm uluslararası sözleşmelere taraf olduğunu belirtmiştir. 2018 yılında Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kurulmasıyla ülkemizde, nükleer enerjide ve iyonlaştırıcı radyasyon alanlarında yeni bir dönüşümün başladığını belirterek, etkin bir organizasyon yapısı ve güçlü bir denetim kapasitesi ile hizmet vermenin öncelikleri arasında olduğunu dile getirmiştir. IRRS Misyonunun başarıyla yerine getirilmesi için yaklaşık 50 personelin görev aldığını belirten Dr. DEMİRCAN, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyondan güvenli olarak faydalanmak için diğer ülkelerdeki uygulamaların da yakından takip edildiğini bildirerek, IRRS Misyonu çalışmasının yeni ve faydalı sonuçlar getirmesini dileyerek sözlerini sona erdirmiştir.

Daha sonra söz alan Misyon Heyeti Başkanı Sn. George SCHWARZ, sıcak karşılama ve iş birliği için Kurumumuz çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlamıştır. Daha önce farklı ülkelerde IRRS misyonu yürüttüğünü, her gittiği ülkeden farklı bir uygulama öğrendiğini, her ülkenin kendi özgün koşullarına uygun uygulamaları bulunduğunu ifade ederek, önümüzdeki iki hafta boyunca misyonun başarıyla yürütülmesini temenni etmiştir.

IRRS heyetinde UAEA Koordinatörü olarak görev alan Kıdemli Nükleer Güvenlik Görevlisi Sn. Zia SHAH, IRRS Misyonunun üye ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen bir denetim olmadığını vurgulayarak, esas amacın üye ülkelerde nükleer güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi olduğunu ifade etmiştir.

Misyon süresince, ülkemizin nükleer enerji düzenleme altyapısı ve mevcut mevzuat gözden geçirilecek, UAEA’nın tavsiyeleri ve iyi uygulama örnekleri not edilecektir. 5-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek IRRS Misyonu süresince farklı illerde yer alan tesislere de ziyaretler düzenlenecektir.

Medya Galerisi

1 (1).JPG
2 (1).JPG
3
4.JPG

İlgili Haberler

Sinop Nükleer Santrali Sahası İçin Saha Onayı Verilmiştir.

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Dosya