Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği

October 25, 2022

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

Radyoaktif atık tesisleri için yetkilendirme başvurularında ve diğer süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulacak rapor, plan, program ve diğer belgelerin içeriğinin; 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve yandaki bağlantıda yer alan "Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği" dokümanında verildiği şekilde belirlenmesine 8/9/2022 Tarihli ve NDK 2022-55/2 Sayılı Toplantı Kararı ile karar verilmiştir. 

Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriği aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Dosya Galerisi

Radyoaktif Atık Tesisleri İçin Yetkilendirme Başvurularında ve Diğer Süreçlerde Nükleer Düzenleme Kurumuna Sunulacak Belgelerin İçeriğiİndir

İlgili Haberler

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

29-03-2022

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve Kurul Üyeliğine Atamalar Gerçekleşt...

Rostechnadzor Ülkemize Teknik Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Nükleer Düzenleme Kurum Başkanı Ve Heyeti Atomexpo Forumuna Katılım Sağladı

Tenmak İle Radisa Sözleşmesi İmzalandı

Kurumumuz ile TENMAK Arasında RADİSA İstasyonlarının Kurumu ile Bakım ve Onarımına İlişkin Hizmet...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Konferansına Katılım Sağlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu ile TÜBİTAK BİLGEM Arasında protokol imzalandı

Dosya