Süreli yükümlülüklerinin OHAL süresi sonuna kadar ertelenmesi hakkında

April 10, 2023

Deprem felaketi nedeni ile OHAL kararı verilen 10 il için süreli yükümlülüklerinin OHAL süresi sonuna kadar ertelemesine ve kararın Kurumun internet sayfasında yayımlanmasına ilişkin 2023-25/6 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 8/2/2023 tarihinde 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla üç ay süre ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olağanüstü hâl ilan edildiğinden;

Söz konusu illerdeki radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarına ilişkin;

  1. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen lisanslardan, süresi sona erecek olanların lisans sürelerinin, 
  2. Yetkilendirme ve denetim süreçlerinde, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından tespit edilerek bildirilen eksikliklerin ve bulguların tamamlanması ve giderilmesi için verilen sürelerin,

olağanüstü hâl süresince uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.

İlgili Haberler

"Nükleer Tesislerde Kayıt, Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği Taslağı" dış görüşe açılmıştır.

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2023

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

"Radyasyon Ölçümü Yapacak A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Y...

"Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmı...

"Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik Taslağı" dış görüşe açılmıştır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Ek Protokol Bildirimleri Formlarına İlişkin Kurul Kararı

Dosya