Tenmak İle Radisa Sözleşmesi İmzalandı

October 27, 2022
1

Kurumumuz ile TENMAK Arasında RADİSA İstasyonlarının Kurumu ile Bakım ve Onarımına İlişkin Hizmet Alımı Sözleşmesi İmzalandı

Kurumumuz ile Türkiye Enerji, Nükleer ile Maden Araştırma Kurumu arasında 20 Ekim 2022 tarihinde “NDK’nın RADİSA İstasyonlarının Kurulumu ile Bakım ve Onarımı Faaliyetleri Kapsamında TENMAK’tan Alacağı Mal ve Hizmetlere İlişkin Sözleşme” imzalandı.

Sözleşme ile Kurumumuz tarafından yürütülen ulusal radyasyon izleme faaliyetleri kapsamında, Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) istasyonlarının kurulum, bakım ve onarım hizmetleri TENMAK tarafından yerine getirilecektir.

İmza töreninde Kurum Başkanımız Dr. Zafer DEMİRCAN: “Bu sözleşme, Türkiye’de açık hava radyasyonu ölçümü açısından hassas olduğumuz bölgeler olan Iğdır ve Mersin-Akkuyu gibi bölgeler de dâhil olmak üzere yurt çapında altyapı, donanım, yazılım gibi ölçüm ihtiyaçlarımızın TENMAK’ın teknik ve bilimsel kabiliyetleri ile kapatılması hususunu kapsamaktadır. Mesele bir an önce bütün Türkiye’nin radyasyon ölçüm altyapısını istenilen seviyeye getirme ve o teknoloji ile donatma meselesidir. Yapacağımız iş diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir altyapı oluşturma amacındadır.” şeklinde konuştu.

Sözleşme imza töreninde konuşan TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI ise;

“NDK bizim kurum olarak en büyük paydaşımızdır. Birbirimizi tamamlayan iki kuruluşuz.  Elimizden geldiği kadar NDK’nın teknik altyapısı ile alakalı olarak desteğimizi vermeye devam etmek istiyoruz. Bu arada kendi teknik altyapımızı da geliştirerek güncel teknolojiye sahip sistemler geliştirip ülkemizin faydasına kullanmak istiyoruz.  Bu alanda yapmış olduğumuz bu ilk sözleşme bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de güzel bir başlangıç olur. Türkiye için nükleer enerji alanındaki çalışmalar yeni başlıyor. Yapacağımız çok iş var. Buradaki işbirliğimizi artırarak yeni bir sinerji oluşturup bundan sonraki çalışmaları hep birlikte geliştiririz. Bu sözleşmenin hepimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“RADİSA Nedir?

Yurt içinde veya yurt dışında meydana gelebilecek bir radyasyon acil durumu için sürekli gözlem ve ölçüm yapılmaktadır. Bu ölçüm ve gözlem işlemleri kısa adı “RADİSA” olan “Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı” ile gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin başta sınır bölgeleri olmak üzere değişik yerlerine kurulmuş olan RADİSA istasyonları, bulundukları yerde meydana gelebilecek bir radyoaktif kirlenme nedeni ile radyasyon seviyesinin yükselmesi veya sistemdeki bir arıza durumunda alarm uyarısı ile birlikte, belleğinde biriktirdiği radyasyon ölçüm verilerini Ankara’da NDK bünyesinde kurulu olan Merkeze otomatik olarak aktarır. Böylece yurt içinde veya yurt dışında meydana gelebilecek bir radyasyon acil durumu için planlamalar yapılarak gerekli müdahale uygulanabilmektedir.

Medya Galerisi

2
3

İlgili Haberler

Sinop Nükleer Santrali Sahası İçin Saha Onayı Verilmiştir.

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Dosya