Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Konferansına Katılım Sağlandı

September 30, 2022
uaea 66 0

NDK Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN Başkanlığındaki NDK heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen 66. Genel konferansa katılmıştır.

UAEA tarafından her yıl düzenlenen Genel Konferansa bu yıl UAEA’ya 175 ülke ve 2573 katılımcı iştirak etmiştir.

Genel Konferans, üye ülkelerin ulusal beyanları ile başlayıp ikili görüşmeler ile devam etmekte ve çok sayıda yan etkinlik düzenlenmektedir.

Bu kapsamda NDK heyeti bir çok üye ülkenin nükleer düzenleme kuruluşları ve bazı uluslararası organizasyonlar ile heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmiş, ayrıca Genel Konferans kapsamındaki yan etkinliklerde ülkemizi temsilen sunumlar yapmıştır. Genel Konferans süresince Rusya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, ABD, Finlandiya, Kore Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan ve Avrupa Komisyonu heyetleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde nükleer düzenleyici yaklaşımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve iş birliği alanları müzakere edilmiştir. ABD, Finlandiya ve Slovakya Nükleer Düzenleme Kurumları ile nükleer düzenleme alanında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Görüşmelerin yanı sıra NDK heyeti BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent ELER’in vermiş olduğu resepsiyona katılım sağlamıştır.

Medya Galerisi

uaea 66 1
uaea 66 5
uaea 66 11
uaea 66 10
uaea 66 8
uaea 66 4
uaea 66 3-Ynte Stockmann
uaea 66 2
uaea 66 12-Marta Žiaková
uaea 66 9-Alexander Trembitsky
uaea 66 13-Christopher Hanson
uaea 66 7-Carlos Torres-Vidal
uaea 66 6-Petteri Tiippana

İlgili Haberler

ENSREG Uzman Ekibi Akkuyu Sahasını Ziyaret Etti

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2022 Sertifikasını Aldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır

INSC Projesinin Açılış Toplantısı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlı...

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu (NSSC) arasın...

UAEA Güvence ve Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sitemi Danışmanlık Hizmeti - ISSAS Misyonu gerçekl...

NDK Heyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Konferansına Katıldı

OECD 5’inci MDEP Konferansı Kurumumuz Ev Sahipliğinde Antalya’da Gerçekleştirildi.

Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin Ortak 8. ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi.

Dosya