İthalat İhracat Taşıma Lisansı

İthalat İhracat Taşıma Faaliyetleri

702 sayılı KHK ve yürürlükte olan mevzuat gereğince Radyoaktif kaynakların İthalat, İhracat ve Taşınması faaliyetleri için NDK’dan lisans alınması zorunludur. NDK’dan İthalat-İhracat-Taşma faaliyetleri için lisans almış kuruluşlar tarafından, radyoaktif kaynakların her ithalatı/ihracatı için ayrıca NDK’dan ithal/ihraç izni alınması gerekmektedir. Radyasyon Kaynaklarının Yurda Girişi, Yurt Dışına Çıkışı, Transit Geçişi ve Taşınması Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşılabilir.

Dosya