Muafiyetler

Radyasyon Kaynakları İşlemleri

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği 20. maddesi hükümleri gereği 30 kV ve altında gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşulu ile yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaftır.

30 kV üzerinde gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşuluyla ve güvenli kullanılması kaydıyla, Kurum tarafından değerlendirilerek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilir.

Kurumumuza muafiyet kapsamında değerlendirilmek üzere başvuruda bulunacak kuruluşlar tarafından cihazlara dair; yetkili kuruluşlar (radyasyon kaynaklarının üretiminin yapıldığı ülkedeki düzenleyici kuruluşlar ya da düzenleyici kuruluşların yetkilendirdiği kuruluşlar) tarafından cihazın tüm yüzeylerinden 10 cm mesafede alınan doz hızı ölçümlerinin 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmadığını gösteren belgenin veya cihaz için düzenleyici kuruluşlar tarafından muaf tutulduğuna ilişkin belgenin (Örneğin Alman Federal Radyasyondan Korunma Ofisi –BfS- tarafından düzenlenmiş olan tip onayı belgesi) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın kV, mA değerleri, cihazın yüzeylerinde okunan doz hızı değerlerini içeren teknik dokümanların da gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13.05.1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak kullanılması uygun görülen elektrikli cihazlar için ilgili yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşulu ile söz konusu cihazlar Yönetmeliğin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda bildirim yükümlülüğü devam ederek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilecektir.

Kurum tarafından verilen muafiyetler, radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılabilir. Muafiyeti kaldırılan radyasyon kaynakları için yetkilendirme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAFİYETİ OLAN X-IŞINI ÜRETEN CİHAZLAR

Aşağıda özellikleri verilen cihazlar, yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf olarak Kurumumuz kayıtlarında bulunmaktadır.

LİSANSLAMADAN MUAF TUTULMUŞ OLAN X-IŞINI ÜRETEN CİHAZLAR

ÜRETİCİ FİRMA

MARKA

MODEL

Gerilim (kV)

1

BOWMAN

BOWMAN

BA-100

50

2

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

D8 ENDEAVOR / S2 POLAR / S2 PUMA / S6 JAGUAR

50

3

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

S8 TIGER / S8 LION

60

4

BRUKER AXS GMBH

BRUKER

D2 PHASER

30

5

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDL Serisi

50

6

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL Serisi

50

7

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL-2 Serisi

50

8

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XAN 2 Serisi

50

9

HITACHI

HITACHI

TM4000/TM4000PLUS

15

10

HITACHI

HITACHI

X-MET8000

50

11

HITACHI

HITACHI

X-MET8000 GEO

40

12

OXFORD

OXFORD

TWIN-X

30

13

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AERIS

40

14

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS

60

15

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS FAST

60

16

PANALYTICAL

PANALYTICAL

CUBIX/CUBİX3

60

17

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EMPYREAN

60

18

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EPSILON 1 / EPSILON 3 / EPSILON 3-XL / EPSILON 3X / EPSILON 3XLE / EPSILON 4

50

19

PANALYTICAL

PANALYTICAL

X-PERT PRO

40

20

PANALYTICAL

PANALYTICAL

ZETIUM

60

21

RIGAKU

RIGAKU

MINIFLEX

30

22

RIGAKU

RIGAKU

MINIFLEX 600

40

23

RIGAKU

RIGAKU

NEX CG / NEX QC

50

24

RIGAKU

RIGAKU

ZSX PRIMUS

60

25

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-7000P / EDX-8000P

50

26

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-7000

50

27

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-7200

50

28

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-8000

50

29

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX LE Plus

50

30

SPECTRO

SPECTRO

SPECTRO iQ

48

31

SPECTRO

SPECTRO

SPECTRO iQ II

48

32

SPECTRO

SPECTRO

XEPOS

60

33

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

9400

60

34

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

9800

60

35

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900

40

36

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 OASIS

30

37

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP

30

38

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP+

30

39

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL ADVANT'X

70

40

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

ARL OPTIM'X

50

41

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL PERFORM'X

60

Dosya