Nükleer Tesislerde Çalışacak Personelin Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesinin birinci fıkrasında «Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personel.» Kurumdan yetki belgesi veya onay alınması gereken hususlar arasında sayılmaktadır.

5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik ve 21/10/2005 tarihli ve 25973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik adlı yönetmelikler ile konu düzenlenmektedir.

Nükleer santraller için tesiste;

  • İşletme şefi,
  • Kontrol odası operatörü,
  • Türbin operatörü

olarak görev yapan işletme personelinin Kurumdan işletme şefi lisansı veya görevine ilişkin operatör lisansı alması zorunludur.

Araştırma reaktörlerinde görevlendirilecek işletme şefleri ve operatörler de ilgili düzenlemede belirtilen usul ve esaslara göre Kurumdan işletici lisansı almalıdır.

Dosya