Nükleer Tesislerde İşletici Personelin Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

05/03/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 4. maddesinin dördüncü fıkrası c bendi hükmü gereğince “bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerde görev alacak personel” için Kurumdan yetki belgesi alınması zorunludur.

1/12/2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği” ile nükleer tesislerde çalışan personelin yetkinliği, eğitimi ve yeterliği ile Kuruluşun organizasyon yapısına ilişkin gerekler ve işletici personelin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde;

  • Reaktör operatörü,
  • Türbin operatörü,
  • Kıdemli operatör

olarak görev yapan işletme personelinin Kurumdan yetki belgesi alması zorunludur.

Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri  

Dosya