Radyasyon Ölçüm Sistemleri için Yapılacak Yetkilendirmeler

Radyasyodan Korunma İşlemleri

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 787 nci maddesinde “Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemler için Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi veya onay alınmalıdır” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda radyasyon ölçüm sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi ve uygunluk belgesi alınmasına ilişkin hususlar 7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu usul ve esasların güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup mevcut durumda bu dokümanlarda Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Nükleer Düzenleme Kurumuna yapılmış kabul edilerek ilgili yetkilendirme faaliyetleri sürdürülmelidir.

METAL HURDALARDA RADYOAKTİVİTE İZLEME VE RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN KILAVUZ için tıklayınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Kurumumuza yapılacak e-başvuru için (Lisans, izin, bildirim veya uygunluk) buradan “RKG ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı” şablonunu indiriniz. Bu yazının Radyasyondan korunma görevlisi (RKG) ve Kuruluş Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

  1. Radyasyondan Korunma Görevlisi (RKG) ve Kuruluş Yetkili Kişisine Ait Taahhütname Yazısı (Şablon yukarıdaki bağlantıdan indirilebilir)
  2. Sabit Radyasyon Ölçüm (SRÖ) ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm (TRÖ) cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeler
  3. SRÖ ve TRÖ cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri (TRÖ cihazlarının kalibrasyonu için TENMAK (eski TAEK) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir)
  4. Radyasyondan korunma görevlilerine ait ön lisans veya lisans diploma sureti, özgeçmiş ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) kursuna ait başarı belgeleri (RÖRK kursları ile ilgili olarak TENMAK (eski TAEK) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir)
  5. SRÖ cihazlarının, karantina sahalarının ve geçici depolama kuyusunun tesis içerisindeki yerlerini gösterir krokiler (Tümünün kroki üzerindeki yerleri, açık ve anlaşılır olarak belirtilmelidir)

NOT: Başvurular E-Devlet üzerinden yapıldığı için ayrıca yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesinin tarafımıza ulaştırılması uygulaması sona ermiştir.

Dosya