Radyoterapi

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı Ve/Veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlama Uygunluk Raporu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

  1. Radyasyon kaynağının yerleşimine ve zırhlamaya ilişkin bilgileri içeren, Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-3.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-3.2) (her cihaz için ayrı ayrı doldurulmalıdır)
  3. Radyasyon kaynağının teknik özelliklerini belirten açıklayıcı bilgi ve katalog

Not: Simülasyon cihazının kurulu bulunduğu oda için Kurumumuzdan ‘Zırhlama Uygunluk Raporu’ alınması zorunlu değildir.

Simülasyon cihazının kurulu bulunduğu odayı ve bitişik alanları gösteren, Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara göre hazırlanmış olan projenin, lisans müracaatında Kuruma gönderilmesi yeterlidir.Dosya