Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

Radyasyodan Korunma İşlemleri

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 787 nci maddesinde “Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemler için Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi veya onay alınmalıdır” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda radyasyon ölçüm sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi ve uygunluk belgesi alınmasına ilişkin hususlar 7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu usul ve esasların güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup mevcut durumda bu dokümanlarda Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Nükleer Düzenleme Kurumuna yapılmış kabul edilerek ilgili yetkilendirme faaliyetleri sürdürülmelidir.

METAL HURDALARDA RADYOAKTİVİTE İZLEME VE RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN KILAVUZ için tıklayınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Kurumumuza yapılacak e-başvuru için (Lisans, izin, bildirim veya uygunluk) buradan “RKG ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı” şablonunu indiriniz. Bu yazının Radyasyondan korunma görevlisi (RKG) ve Kuruluş Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

1 Radyasyon ölçüm görevlisi ve Kuruluş Yetkili Kişisine Ait Taahhütname Yazısı (Şablon yukarıdaki bağlantıdan indirilebilir)

2 Radyasyon ölçüm cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeler

3 Radyasyon ölçüm cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri (Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu için TENMAK (eski TAEK) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir)

4 Radyasyon ölçüm görevlilerinin lisans diploması sureti, özgeçmiş ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) kursuna ait başarı belgeleri (RÖRK kursları ile ilgili olarak TENMAK (eski TAEK) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir)

5 Radyasyon ölçümü sırasında muhtemel radyoaktif malzeme tespit edilmesi durumlarını ve alınacak önlemleri, bu gibi durumlarda uygulanmak üzere; kontrolü yapılan emtianın özelliklerine göre atılacak adımları, irtibat kurulacak kişilerin unvanları, adres ve telefon numaraları ile diğer sorumlu kişilerle haberleşme sistemine ilişkin bilgi ve talimatları içeren Tehlike Durumu Planı

6 A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi

NOT: Başvurular E-Devlet üzerinden yapıldığı için ayrıca yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesinin tarafımıza ulaştırılması uygulaması sona ermiştir.


Dosya