İthalat-İhracat-Taşıma Lisansı İlk Başvuru

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

1) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

2) Kurumumuza yapılacak İthalat-İhracat-Taşıma lisansı E-devlet başvuruları, lisans alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olacak personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

3) İthalat-İhracat- aşıma Lisansı E-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler aşağıda sıralanmıştır:

  • E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form
  • Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu*olacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik radyasyondan korunma konusunda TENMAK'tan almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
  • "RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı" (dosya şablonunu bilgisayarınıza indiriniz, ilgili bölümleri eksiksiz doldurunuz, imzalayınız ve Kuruluş Yetkilisine imzalatınız. Başvuru esnasında yükleme istenildiğinde imzalı kopyasını (jpeg veya pdf formatında) sisteme yükleyiniz. E-Hizmet başvurusu eksiksiz yapıldıktan sonra taahhütname yazısının ıslak imzalı aslının ve imza sirkülerinin bir suretinin ilgili, e-devlet başvurusunu belirtilen bir dilekçe ekinde posta ile NDK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Kurum adı adresi şablonda mevcuttur.)
  • Radyoaktif kaynak/kaynak içeren madde taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücülerinin, sınıf 7 malzemeleri taşımaya yönelik tehlikeli madde taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC-5) veya radyoaktif kaynakların taşınmasına taşımacılığına yönelik ADR sertifikası suret
  • Radyasyondan Korunma Programı
  • Lisans başvurusu yapan kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti ve kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü


4) İthalat-İhracat-Taşıma Lisansı e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız.

Dosya