Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Ekipman İmalatçılarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

05/03/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrası ç bendi hükmü gereğince “Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kurum tarafından belirlenen ekipman imalatı yapan kişiler ” için Kurumdan yetki belgesi alınması zorunludur.

İmalatçı Onayına ilişkin işlemler 28 Mayıs 2015 tarihli ve 29369 sayılı Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir.


Kimler Bu Onayı almak zorundadır:

Kurum tarafından aksi belirtilmedikçe Türkiye sınırları içerisinde bulunan veya inşa edilecek olan nükleer tesisler için kullanılacak nükleer güvenlik açısından önemli ekipmana son halini veren imalatçılar (birinci kademe/first tier), İmalatçı Onayı almakla yükümlüdür. Bununla birlikte, nükleer güç santralinin birincil çevrim sisteminde yer alan ekipmanın yarı mamul ve alt bileşen imalatçıları da İmalatçı Onay Belgesi almakla yükümlüdür.

Документы и руководство по применению для получения разрешения на производство  


Onaylanan İmalatçı Kuruluş Listesi  

Dosya