Radyoaktif Atık Tesislerinin Yetkilendirilmesi

Radyasyodan Korunma İşlemleri

Radyoaktif atık tesisleri, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 787 nci maddesinde gereğince Nükleer Düzenleme Kurumu'nun

  • Saha onayı,
  • Saha hazırlama izni,
  • Tedariğe başlama izni,
  • İnşaat izni,
  • İşletme lisansı ve
  • İşletmeden çıkarma
  • Kapatma iznine tabidir.

Tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişikliklerin yapılması için de NDK’dan izin alınması gereklidir.

Dosya