Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar İçin Taşıma İzni Başvuru Belgeleri

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

1) 702 sayılı KHK ve bu KHK uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince; aktivitesi aşağıda belirtilen düzeylerde veya üzerindeki yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların, ithalatı veya ihracatı kapsamında veya yurt içindeki kuruluşlar arasında taşınmaları için; taşıma faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik NDK’dan lisans almış kuruluşlar tarafından taşıma izni alınır.

2) Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynağın ithalatı veya ihracatı izin başvurusu yapılması halinde ayrıca taşıma izni alınması gerekmez, taşımaya yönelik bilgi ve belgeler ithal veya ihrac izni kapsamında NDK’ya gönderilir.

3) Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların yurt içinde taşınması için, radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik NDK’dan lisans almış kuruluşlar tarafından e- devlet üzerinden NDK’ya taşıma izni başvurusu yapılması gerekmektedir. Lisans almış kuruluşların listesine ulaşmak için tıklayınız.

4) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

5) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak taşıma izni başvuruları, taşıma izni alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

6) Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar için Taşıma İzni E-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgelerin listesi:

  • E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form
  • Radyasyondan korunma, kaynak emniyeti ve taşıma güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler ve tehlike durumu prosedürlerini içeren taşıma planı,
  • Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
  • Kapalı radyoaktif kaynak içeren taşıma kabı/cihaz sertifikası

7) Yüksek Aktiviteli Kaynaklar için Taşıma İzni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız.

Radyoizotop

Aktivite Seviyesi (Bq)

Sr-90

1x1015

Cs-137

1x1014

Co-60

3x1013

Ir-192

8x1013

Se-75

2x1014

Mo-99

3x1014

I-131

2x1014

Tc-99m

7x1014

I-125

2x1014

Co-57

7x1014

Cf-252

2x1013

Ge-68

7x1013

Kr-85

3x1016

Ni-63

6x1016

Am-241

6x1013

Am-241/Be

6x1013

Dosya