Yayınlar

[ Tümü ]

NDK 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları - 2022

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları 2021

NDK 2021 Yılı Faaliyet Raporu

2021-2025 Stratejik Plan

NDK 2020 Yılı Faaliyet Raporu

Hizmet Alanlarımız

Barışçıl amaçlarla nükleer enerjinin güvenli kullanımını, nükleer güvenliğin ve radyasyondan korunmanın sağlanmasını, nükleer düzenleyici çerçevenin geliştirilmesini, acil durum hazırlığı ve acil durum müdahalesi hazırlığının yapılmasını, radyoaktif yakıtların yönetiminde güvenliğin tesis edilmesini, nükleer tesislerin kullanımında personelin ve halkın korunmasını kapsamaktadır.

Daha Fazlası

Gamma Dose Rate [nSv/h]

> 2000
500–2000
300–500
200–300
100–200
0–100

Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA)

Ülkemizin nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki esaslar doğrultusunda, ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem; havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına dayanmaktadır.

Daha Fazlası

Dosya